PTASIA GRYPA!

15 luty 2017, 09:55 (wiek: 1 lat)

Szanowni Państwo!

Przejeżdżając przez wioski widoczny jest drób biegający po całym gospodarstwie, sąsiednich polach i  drogach.
W gospodarstwach widoczne są ślady karmienia drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich, a hodowcy twierdzą, że nic nie wiedzą o zagrożeniu ptasią grypą, o nowych wymaganiach i karach.

Z dniem 13 lutego 2017 roku Inspekcja Weterynaryjna rozpoczyna kontrole bioasekuracji w gospodarstwach. Za nie przestrzeganie zasad bioasekuracji będą nakładane na hodowców wysokie kary administracyjne na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U.  z 2014r., poz. 1539 z późn. zm.) - wysokość kar w przedziale od 860 zł do 3460 zł (obliczono na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za m-c listopad 2016).  Jednocześnie informuję, że w PIW Świdwin zawsze są dostępne kolorowe ulotki w wersji papierowej. Będziemy rygorystycznie podchodzić do wymogu posiadania bioasekuracji oraz nakładania kar.

Ponadto zgodnie z par. 1 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r., poz. 2091) każdy, kto utrzymuje drób lub inne ptaki ma nakaz zgłoszenia miejsca utrzymywania do powiatowego lekarza weterynarii co do chwili obecnej uczyniło niewielu hodowców. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie pod nr 94 36 522 06.

Anna Igiel
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świdwinie