Konkurs plastyczny!!!

01 luty 2017, 14:27 (wiek: 1 lat)

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza VII Ogólnopolski  Konkurs Plastycznego dla Dzieci pod hasłem-

„Bezpiecznie na wsi to podstawa-środki chemiczne to nie zabawa!”

W związku z powyższym przesyłamy do państwa pismo Dyrektora OR KRUS w Koszalinie wraz z Regulaminem konkursu z prośbą o rozpowszechnianie  w/w informacji.

Za współpracę dziękujemy!

Marlena Pełczyńska
Specjalista
PT KRUS w Drawsku Pomorskim