WYMIANA DOWODÓW OSOBISYCH WYDANYCH W 2001 ROKU

27 marzec 2011, 18:33 (wiek: 10 lat)

WYMIANA DOWODÓW OSOBISYCH WYDANYCH W 2001 ROKU

Urząd Gminy Rąbino informuje, iż w związku z upływem w kolejnych miesiącach 2011 roku, dziesięcioletniego okresu ważności pierwszych dowodów osobistych wydawanych od 2001 r., należy sprawdzić termin ważności posiadanego dowodu osobistego ze szczególnym uwzględnieniem daty wyprodukowania posiadanego dowodu osobistego, wpisanej jako data wydania.

W przypadku, gdy data wykaże na szybką utratę ważności dokumentu, należy złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego przynajmniej miesiąc przed upływem dziesięcioletniego okresu ważności. Dowody osobiste, które stracą ważność będą automatycznie unieważniane przez informatyczny System Wydawania Dowodów Osobistych z upływem 10 lat od ich wyprodukowania. Nie będzie w tym przypadku brana pod uwagę data odbioru dowodu osobistego.
Dowody osobiste, które stracą ważność nie będą uprawniały do posługiwania się nimi.