Usuwanie azbestu

Rąbino dnia 11.07.2019 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Rąbino ogłasza nabór wniosków o przyznanie usługi  usunięcia odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Rąbino.

Wnioski przyjmowane będą  do 31.07.2019 w Urzędzie Gminy Rąbino  pok. nr 15

Druki wniosków wraz z załącznikami można pobrać w Urzędzie Gminy Rąbino pokój nr 15.

Z chwilą uruchomienia procedury naboru wniosków przez WFOŚiGW w Szczecinie Gmina Rąbino wystąpi z wnioskiem o przyznanie dotacji na usługę usunięcia odpadów zawierających azbest.

Załączniki:


Rąbino, dnia 16 maja 2018 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Rąbino ogłasza nabór wniosków o przyznanie usługi usunięcia odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Rąbino.

Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Rąbino pok. nr 15.

Druki wniosków wraz z załącznikami można pobrać w Urzędzie Gminy Rąbino pokój nr 15

Z chwilą uruchomienia procedury naboru wniosków przez WFOŚiGW w Szczecinie Gmina Rąbino wystąpi z wnioskiem o przyznanie dotacji na usługę usunięcia odpadów zawierających azbest.


Rąbino, dnia 20 czerwca 2017 r.

Informacja

o zakończeniu naboru składania wniosków o dofinansowanie kosztów związanych z demontażem,transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest


Rąbino, dnia 19 styczeń 2017 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Rąbino ogłasza PRZEDŁUŻENIE terminu naboru wniosków na usuwanie odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Rąbino na rok 2017.

Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Rąbino do dnia 15 maja 2017 r.

Druki wniosków wraz z załącznikami można pobrać w Urzędzie Gminy Rąbino pokój nr 12 lub ze strony internetowej www.rabino.pl

wiecej informacji pod numerem telefonu 94 36 43 538

 


Rąbino, dnia 16 maja 2016 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Rąbino ogłasza PRZEDŁUŻENIE terminu naboru wniosków na usuwanie odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Rąbino na rok 2016.

Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Rąbino do dnia 15 czerwca 2016 r.

Druki wniosków wraz z załącznikami można pobrać w Urzędzie Gminy Rąbino pokój nr 12 lub ze strony internetowej www.rabino.pl

więcej informacji pod numerem telefonu 94 36 43 538


Rąbino, dnia 04 luty 2016 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Rąbino ogłasza nabór wniosków na usuwanie odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Rąbino na rok 2016.

Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Rąbino

Druki wniosków wraz z załącznikami można pobrać w Urzędzie Gminy Rąbino pokój nr 15 lub ze strony internetowej www.rabino.pl

wiecej informacji pod numerem telefonu 94 36 43 538


 

Rąbino dnia 21.04.2015 r.

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Rąbino ogłasza PRZEDŁUŻENIE naboru wniosków na  usuwanie odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Rąbino na rok 2015.

Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Rąbino do dnia 15 maja 2015 r.

Druki wniosków wraz z załącznikami można pobrać w Urzędzie Gminy Rąbino pokój nr 15 lub ze strony internetowej www.bip.rabino.pl

Więcej informacji pod numerem telefonu  94 36 43 538


Rąbino, dnia 05.01.2015r.

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Rąbino ogłasza nabór wniosków na usuwanie odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Rąbino na rok 2015

Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Rąbino do dnia 15 kwietnia 2015 roku.

Druki wniosków wraz z załącznikami można pobrać w Urzędzie Gminy Rąbino pokój nr 15 lub ze strony internetowej www.bip.rabino.pl

Więcej informacji pod numerem telefonu 94 36 43 538

Więcej dodatkowych informacji znajdziesz tutaj

 


Rąbino dnia 31.03.2014 r.

O G Ł O S Z E N I E

Ogłoszenie Wójta Gminy Rąbino z dnia 31.03.2014 r-przedłużenie naboru wniosków na usuwanie odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Rąbino na rok 2014.

Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Rąbino do dnia 18 kwietnia 2014 roku.

Druki wniosków wraz z załącznikami można pobrać w Urzędzie Gminy Rąbino pokój nr 15 lub ze strony internetowej www.bip.rabino.pl

więcej informacji pod numerem telefonu 94 36 43 538

Więcej dodatkowych informacji znajdziesz tutaj


Rąbino dnia 21.01.2014 r.

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Rąbino ogłasza nabór wniosków o przyznanie usługi usunięcia odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Rąbino na rok 2014.

Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Rąbino do dnia 31 marca 2014 r.

Druki wniosków wraz z załącznikami można pobrać w Urzędzie Gminy Rąbino pokój nr 15 lub ze strony internetowej www.bip.rabino.pl

więcej informacji pod numerem telefonu 94 36 43 538

Więcej dodatkowych informacji znajdziesz tutaj