Strona główna

Aktualności

kwi17

Ankieta dla mieszkańców Gminy Rąbino

Zmieniona w ubiegłym roku ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminy zadanie przejęcia z dniem 1 lipca 2013 r. od właścicieli nieruchomości obowiązków,związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Od tego dnia przestaną obowiązywać dotychczasowe umowy na odbiór odpadów, zawierane przez właścicieli nieruchomości (mieszkańców) z firmami wywozowymi. Czytaj dalej

kwi17

Spotkanie edukacyjne

12 kwietnia ( czwartek ) w sali rycerskiej Zamku odbyło się spotkanie edukacyjne zorganizowane przez Świdwińskie Stowarzyszenie "Amazonka". Wykład poświęcony dobroczynnym właściwościom selenu w diecie wygłosił prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński kierownik Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Pan profesor jest międzynarodowej sławy badaczem nowotworów dziedzicznych, m.in. dziedzicznego raka sutka i jajnika oraz dziedzicznego raka jelita grubego.Czytaj dalej

kwi17

Projekt ZMIANA ROLI

Zaproszenie do udziału w projekcie „ZMIANA ROLI – szkolenia i kursy dla osób odchodzących z rolnictwa"Czytaj dalej

kwi05

Zaproszenie

Lokalny Punkt Informacyjny oraz Urząd Gminy w Rąbinie zapraszają wszystkich zainteresowanych pozyskaniem informacji dotyczących aplikowania o fundusze z Unii EuropejskiejCzytaj dalej

kwi05

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 roku ustawy o języku migowym i innych formach komunikowania się,osoby zainteresowane korzystaniem ze świadczenia usług pomocy tłumacza języka migowego PJM, SJM, SKOGN przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy Rąbino zobowiązane są zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych,ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się.Czytaj dalej

Wyświetlanie 916 do 920 z 1007 aktualności