Dla inwestorów > Oferta inwestycyjna

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY RĄBINO

Gmina Rąbino województwo Zachodniopomorskie 

 • Numery działek wraz z powierzchniami:
  dz. nr 247/9 pow. 0,8328 ha, dz. nr 247/10 pow. 0,6672 ha, dz. nr 147/1 pow. 0,44 ha, dz. nr: 140/33 pow. 0,4620 ha, dz. nr 140/27 pow. 0,4257 ha, dz. nr 140/29 pow. 1,82 ha, 58/1 pow. 0,1222 ha, dz. nr 140/3 pow. 2,03 ha
 • Preferowane przez gminę branże dla terenu:
  Przemysł rolno-spożywczy, usługi związane z produkcją rolną, przetwórstwo drewna, produkcja materiałów budowlanych
 • Ukształtowanie terenu (różnice poziomów):
  Dz. 140/27,140/29, 140/3, 247/10, 247/9 - znaczne nachylenie terenu Pozostałe działki zlokalizowane na terenie płaskim.
 • Klasy bonitacyjne gruntów:
  dz. nr 247/9 -RIVa, dz. nr 247/10 -RIVa, dz. nr 147/1 -RV, dz. nr: 140/33 - ŁIV, W, Lz - ŁIV dz. nr 140/27 - PsIV, W, dz. nr 140/3 -RIVA, RIVb; dz. nr 58/1 -BRVI 140/29 - RIVa, RIVb
 • Funkcja w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego UWAGA -jeśli brak planu, to jakie jest przeznaczenie gruntu; czy plan będzie opracowywany w najbliższej przyszłości?
  Na powyższe działki Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rąbino niżej wymienione działki posiadają następujące przeznaczenie: dz. nr 247/9, dz. nr 247/10 - strefa rozwoju funkcji gospodarczych ( przemysłowej , składowej, sektora rolniczego); dz. nr 147/1, dz. nr: 140/33, dz. nr 140/27, dz. nr 140/3, dz. nr 140/29 - strefa rozwoju funkcji mieszkaniowych, mieszkaniowo- usługowych, usługowych dz. nr 58/1- składy
 • Komentarz dot. infrastruktury:
  Działki zlokalizowane w pobliżu sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci energetycznej, sieci gazowej, teletechnicznej. Istnieje możliwość podłączenia do w/w sieci.

 • Najbliższa kolejowa stacja przeładunkowa
  • Odległość          0 km
  • Miejscowość     Rąbino
 • Najbliższy port lotniczy (pasażerski/cargo)
  • Odległość          70 km
  • Miejscowość     Goleniów
 • Najbliższy port morski
  • Odległość          60 km
  • Miejscowość     Kołobrzeg
 • Najbliższy port rzeczny
  • Odległość          120 km
  • Miejscowość     Szczecin
 • Najbliższe towarowe przejście graniczne
  • Odległość          120 km
  • Miejscowość     Kołbaskowo
 • Wysypisko śmieci  Odpady przemysłowe i komunalne
  • Odległość          15 km