Kontakt

GMINA RĄBINO

Dane adresowe
Rąbino 27
78-331Rąbino
NIP 672-11-88-480
REGON 000537651

Kontakt
tel. 94 364 33 47
fax. 94 364 33 47
e-mail: rabino@pocztazeto.pl
            sekretariat@rabino.pl

strona: www.rabino.pl
bip: www.bip.rabino.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
Lista adresów skrytek:

/ugrabino2/skrytka
/ugrabino2/SkrytkaESP

Konto bankowe (ogólne ):
Pomorski Bank Spółdzielczy
59 8581 0004 0000 0462 2000 0001

Należności z tytułu podatków i opłat oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualne konta.

Dane do faktury:

Gmina Rąbino
Rąbino 27
78-331 Rąbino
NIP 672-19-50-746

Stanowiska i numery telefonów

Stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi rady gminy
Ewa Główczyńska tel. 943643347

Stanowisko ds. obsługi Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności
Monika Poręba tel. 943643347 w. 32

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej
Kamila Woźniak tel. 943643347 w. 38

Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki gruntami
Danuta Kuźmiuk tel. 943643347 w. 42

Stanowisko ds. infrastruktury technicznej, inwestycji i środków pomocowych
Zdzisław Ruszkowki tel. 943643347 w. 38

Informatyk
Juliusz Grudnicki tel. 943643347 w. 49

Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
Krzysztof Paluch tel. 943643517 i 784052657

REFERAT FINANSOWY

Stanowisko ds. księgowości budżetowej
tel. 943643347 w. 34

Stanowisko ds. księgowości podatków i opłat
Dorota Kuśmierek tel. 943643346 w. 36

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat
Agnieszka Pietruszewska tel. 943643347 w. 48

Stanowisko ds. podatków i opłat
Małgorzata Zagożdżon tel. 943643347 w. 36

Radca Prawny
Marcin Sychowski tel. 943643347 w. 39

Policja
Komisariat Policji w Rąbinie 943643207

Straż Pożarna
OSP w Rąbinie 943643506

Ośrodek Zdrowia
Rąbino 943643214

Bank
Rąbino 943643839

Ośrodek Kultury
Rąbino 943643580

Biblioteka
Rąbino 943643546

Poczta
Rąbino 943643326

Zespół Szkół w Rąbinie
943643463

Szkoła Podstawowa w Nielepie
943655599

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rzecinie
943643904

Parafia Rzymskokatolicka w Rąbinie
943643275

Parafia Rzymskokatolicka w Lipiu
943643339

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu
943643807