Gmina > Organizacje pozarządowe

 

GMINNE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE

Towarzystwo ma na celu integrację środowisk gospodarczych na rzecz aktywizacji i szybszego rozwoju gospodarczego gminy, pomoc i promocję nowo utworzonych przedmiotów gospodarczych a także promocję przedsiębiorczości lokalnej.

Prezes – Czesław Redlarski
Siedziba – Rąbino 27, 78-331 Rąbino
tel. 94 36 43 347

STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA DZIECI ŁASKI BOŻEJ

Stowarzyszenie pomaga osobom uzależnionym , organizuje letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży, który połączony jest  z pracą wychowawczą, a także oferuje pomoc materialną, duchową dla rodzin dotkniętych patologią.

Przełożona Wspólnoty – Beata Iwaszko
Siedziba – Lipie 4, 78-331 Rąbino
tel. 94 364 33 39,
strona: www.lipie.oaza.pl

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI W POŁCZYNIE – ZDROJU

Prowadzi Rodzinny Punkt konsultacyjny w Rąbinie, w którym udzielana jest pomoc społeczno – prawna, organizowane są różne imprezy okolicznościowe wspólnie z GOPS  dla dzieci i młodzieży z rodzin o niskim budżecie domowym oraz z rodzin dysfunkcyjnych, które nie radzą sobie z realiami życia codziennego w społeczeństwie.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego w Połczynie Zdroju
Siedziba- 78-320 Połczyn Zdrój, ul. 22 Lipca 4
tel./fax. 94 36 63 937,
strona: www.tpd-zach.org/polczyn       
e-mail: towarzystwopd@neostrada.pl

„CARITAS” PARAFII PW. MATKI BOŻEJ ANIELSKIEJ RĄBINO

Działa na terenie parafii Rąbino. Prowadzi działalność charytatywną, wspiera rodziny ubogie w formie stypendiów socjalnych, jak również rodziny, w których są osoby dotknięte długotrwała chorobą, niepełnosprawnością oraz pomaga w różnym zakresie rodzinom niewydolnym finansowo.

Siedziba: Rąbino 87, 78-331 Rąbino
tel. 94 36 43 275
strona: http://www.koszalin.caritas.pl/parafie

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE W RĄBINIE, BATYNIU I BIAŁEJ GÓRZE

Strażacy ochotnicy aktywnie uczestniczą w akcjach ratowniczo – gaśniczych na terenie gminy.  Jednostka OSP w Rąbinie decyzją Komendanta Głównego PSP z dnia 21 maja 2001 r. włączona została do struktur krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego. Oprócz zaplecza w postaci samochodów GBM 2,5/8, GCBA 6/32 oraz GLM 8 służącego do działań ratowniczo – gaśniczych jednostka posiada też specjalnie przeszkolonych strażaków – ratowników w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy . Poza działalnością służącą przede wszystkim propagowaniu i szerzeniu wiedzy w dziedzinie profilaktyki i ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy, prowadzą działalność wychowawczą z elementami rozwoju sportu wśród młodzieży gminnej zrzeszonej w młodzieżowych drużynach pożarniczych dziewcząt i chłopców.

Prezes - Waldemar Wiśniewski
Naczelnik - Arkadiusz Warmijak
Zastępca naczelnika -  Waldemar Woźniak
Siedziba: Rąbino 22, 78 – 331 Rąbino

SZKOLNY KLUB SPORTOWY „WICHER” W RĄBINIE

Prowadzi sekcję piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Poprzez swoją działalność Szkolny Klub Sportowy dąży do poprawy ogólnej sprawności fizycznej, kształtuje nawyki sportowe, rozwija nawyk aktywnego spędzania czasu jak również rozwija zainteresowania uczniów.

Celem głównym pracy z uczniami jest ogólne usprawnianie uczniów oraz przygotowywanie ich do zawodów sportowych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim takich jak:

  • Szkolna Liga Lekkoatletyczna
  • Sztafetowe biegi Przełajowe
  • Mistrzostwa Powiatu w piłce ręcznej oraz siatkowej
  • Zawody lekkoatletyki indywidualnej: skoku w dal, biegu na 100m, 300 m, 600 m,  800 m, 1000 m, pchnięcie kulą.