Urząd Gminy > Rada Gminy > Skład Rady Gminy

 1. Borowski Andrzej
 2. Chrzanowski Robert
 3. Czajkowski Andrzej
 4. Kapcio Grzegorz
 5. Krawiec Aneta
 6. Kręczkowski Robert
 7. Maciążek Krzysztof
 8. Michaliszyn Marcin
 9. Napieraj Krzysztof
 10. Pastuszka Elżbieta
 11. Poręba Ryszard
 12. Reichert Krzysztof
 13. Stępień Wiesław
 14. Wiśniewski Waldemar
 15. Wiedro-Stempińska Alicja - Przewodnicząca Rady Gminy