Urząd Gminy > Organizacja urzędu

 

Kierownictwo Urzędu:

 • Wójt Gminy
 • Zastępca Wójta
 • Sekretarz Gminy
 • Skarbnik Gminy

Komórki organizacyjne:

 • Referat Finansowy:
  • stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
  • stanowisko pracy ds. księgowości podatków i opłat
  • stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat
  • stanowisko pracy ds. podatków i opłat
 • Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych i obsługi rady gminy
 • Samodzielne stanowisko pracy ds. rolnictwa i gospodarki gruntami
 • Samodzielne stanowisko pracy ds. infrastruktury technicznej, inwestycji i środków pomocowych
 • Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej
 • Samodzielne stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
 • Radca Prawny
 • Informatyk
 • Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego