Gmina > Jednostki Organizacyjne Gminy > Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rąbinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rąbinie

Dane adresowe
Rąbino 29a
78-331 Rąbino

Kontakt
tel. 94 365 20 82
e-mail: gops.rabino@wp.pl
BIP : www.bip.gops.rabino.pl
WWW: www.gops.rabino.pl

Kierownik
Bogumiła Lewandowska
tel. 94 365 20 82

Główna księgowa
Mirosława Najdzion
tel. 94 365 20 82

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
Gabriela Dowejko - referent do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
tel. 94 365 20 82

Pomoc Społeczna

Świadczenia

Małgorzata Lis - aspirant pracy socjalnej
tel. 94 365 20 82
Małgorzata Sosnowska - zastępstwo

Rejon 1

Marta Kubrak - pracownik socjalny
tel. 94 365 20 82

Miejscowości:

 • Rąbino
 • Rąbinko
 • Racimierz
 • Zbytki
 • Gąsków
 • Gręzino
 • Biernów
 • Stare Ludzicko
 • Kołatka
 • Głodzino
 • Rzecino
 • Batyń

Rejon 2

Katarzyna Zajączkowska – specjalista w zawodzie pracownik socjalny
tel. 94 365 20 82

Miejscowości:

 • Dołganów
 • Niebórz
 • Polakowo
 • Dąbrowa Białogardzka
 • Paszęcin
 • Dąbrówka
 • Lipie
 • Świerznica
 • Role
 • Jezierzyce
 • Kłodzino
 • Biała Góra
 • Modrzewiec
 • Nielep
 • Liskowo

Pracownik gospodarczy

Beata Witek

Godziny pracy

 • Poniedziałek   715 - 1515
 • Wtorek           715 - 1515
 • Środa             715 - 1515
 • Czwartek       800 - 1600
 • Piątek            715 - 1515

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rąbinie jest jednostką organizacyjną Gminy Rąbino. Terenem działania jest gmina wiejska Rąbino.
Ośrodek realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone w ustawie o pomocy społecznej oraz w innych przepisach, dotyczące ochrony poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych,a w szczególności:

 • Przyznawanie i wypłacanie świadczeń określonych ustawą o pomocy społecznej,
 • Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych,
 • Przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz Podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych,
 • Pobudzenie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
 • Prowadzenie fachowej działalności socjalnej ukierunkowanej na pomoc osobom i rodzinom celem odzyskiwania zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie,
 • Organizowanie poradnictwa socjalnego i usług opiekuńczych,
 • Zapobieganiu trudnym sytuacjom życiowym oraz podejmowanie działań zmierzających do usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,
 • Rozwijanie innych form pomocy i samopomocy społecznej,
 • Realizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Gminy Rąbino.