Gmina > Zabytki

 

Na terenie Gminy Rąbino zlokalizowane są liczne zabytki architektoniczne. Miłośnikom architektury sakralnej warto polecić: gotycki kościół z XVI-XVII wieku w Lipiu, ruiny kościoła ewangelickiego z XVI wieku w Kłodzinie, neoromański kościół w Rąbinie. Turyści przybywający do gminy powinni także zobaczyć: pałac z początku XX wieku w Rąbinie, pałac z zabytkowym parkiem w Modrzewcu, XIX-wieczne parki krajobrazowe w Białej Górze, Dąbrowie Białogardzkiej, Dołganowie, Rąbinie, Rąbinku i Nielepie. Ciekawymi obiektami zabytkowymi są także wczesnośredniowieczne grodzisko nizinne i zabytkowy park w Rzęcinie oraz Młyn Kołatka z połowy XIX wieku i "Kozi Młyn" w Świerznicy.

 • Kościół neoromański z 1925r. – Rąbino

 

 • Zespół pałacowo-parkowy – Rąbino

 • Pałac z początku XXw. – Rąbino

 • Kościół z 1462r. – Lipie

 • Budowle o konstrukcji szachulcowej – Lipie

 • Kościół z poł. XIXw. – Nielep

 • Kościół z 2 poł. XVIIIw. – Rzecino

 • Młyn wodny z XIXw. – Świerznica

 • Głaz narzutowy o wys. 1.8m – Kłodzino

 • Dęby pomnikowe – Rzecino

 • Dwory i zespoły parkowo-pałacowe – Biała Góra, Dąbrowa Białogardzka, Dołganów, Kłodzino, Nielep, Paszęcin, Rąbinko, Rzecino, Jezierzyce.