Gmina > Położenie gminy

 

POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE GMINY RĄBINO

Gmina Rąbino położona jest w obrębie Pojezierza Zachodniopomorskiego w powiecie świdwińskim. Od strony południowo-zachodniej graniczy z gminą Świdwin, od zachodu z gminą Sławoborze. Granicę północną wyznacza gmina Białogard (powiat białogardzki). Natomiast na wschodzie i południowym wschodzie gmina graniczy z gminą Połczyn-Zdrój. Pod względem obszarowym gmina plasuje się w środku wiejskich gmin województwa zachodniopomorskiego. Powierzchnia Gminy wynosi około 180 km2. Użytki rolne stanowią 56%, a lasy 37% powierzchni gminy. Gmina posiada także gęsta sieć osadniczą. Na jej terenie znajduje się 27 wsi tworzących 15 sołectw. Przez gminę przepływa rzeka Mogilica, dopływ Parsęty. W gminie Rąbino na ogólną powierzchnie 18 tys. ha przypada : 10.072 ha użytków rolnych, 6.766 ha lasów, 310 ha dróg i 203 ha terenów zabudowanych. Gmina posiada korzystne warunki glebowo-przyrodnicze dla rozwoju rolnictwa. Charakteryzuje się żyznym glebami wykształconych z glin zwałowych i piasków gliniastych. Przeważają gleby klasy IV zaliczane do kompleksu żytniego i zajmują one 58,2% powierzchni gruntów ornych, gleby najlepszej - klasy III - zajmują 16,6% powierzchni gruntów ornych. Najkorzystniejsze warunki dla intensywnej produkcji rolnej posiada obszar południowy, tj. Dąbrowa Białogardzka, Modrzewiec, Jezierzyce, Stare Ludzicko. Gręzino, Rąbino.

KOMUNIKACJA

Przez teren Gminy nie przebiegają drogi o znaczeniu krajowym i wojewódzkim. Drogi o znaczeniu ponadlokalnym prowadzą tylko przez obrzeża gminy. Droga wojewódzka nr 162 Płoty -Świdwin -Buślary jest oddalona od Rąbina o 12 km na południe, łączy wieś Sławę (gm. Świdwin) ze Świdwinem i wsią Nowe Luzdicko. Droga nr 163 Kołobrzeg - Białogard- Połczyn -Zdrój, oddalona od Rąbina na wschód o 11 km, łączy wieś Biernów z Połczynem-Zdrojem i Białogardem. Odległość od Rąbina do stolicy powiatu, Świdwina wynosi 20 km. Rąbino otrzymało połączenie kolejowe już w 1859 r. po otwarciu odcinka od Koszalina do Stargardu Szczecińskiego łącząc się z linią do Szczecina. W 1870 r. linia została wydłużona do Gdańska. Pomiędzy latami 1951 a 1989 linię zelektryfikowano (odcinek przez Rąbino w 1987 r.). Przez położoną w gminie wieś Stare Ludzicko prowadziła linia ze Świdwina do Połczyna-Zdroju zbudowana w końcu lat 90. XIX w., zamknięta niemal 100 lat później. Obecnie na terenie gminy czynne są dwie stacje: Rąbino i Nielep.

Gmina Rąbino